([[order.count ? order.count : "0"]])
به سبد اضافه شده است

برجسته کردن سینه

از [[ convertCurrency("3200") ]]

  • نفر
 
برای مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید

برجسته کردن سینه به منظور جمع کردن سینه های افتاده انجام می شود.

برجسته کردن سینه تغییری در ابعاد سینه ایجاد نمی کند .سینه را جمع می کند ، افتادگی را از بین برده و برجسته می کند.چنانچه سینه های بزرگتری ویا کوچک تری بخواهید با جراحی های مربوطه تلفیق می شود.

جراحی در بیهوشی عمومی انجام می گیرد و حدودا 3 تا 4 ساعت طول می کشد.یک روز بعد از عمل در بیمارستان بستری هستید.مواردی که بعد از عمل باید مورد توجه قرار دهید توسط پزشک اطلاع داده می شود

باقى درمان ها