([[order.count ? order.count : "0"]])
به سبد اضافه شده است

PRP دست و پا

از [[ convertCurrency("400") ]]

  • نفر
 
برای مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید

جداکردن پلاسمای خون فرد بوسیله سانتریوفیوژ با دستگاه مخصوص و استفاده از عوامل رشد ترشح شده از ترومبوسیتهای غلیظ شده در پلاسما برای تازه کردن و جوانی پوست است.عوامل رشد بدست آمده از ترومبوسیتها با بیدار کردن سلولهای ریشه موجب تولید مواد ضدپیری می شوند.

برای ایجاد شفافیت ، جوانی و رفع چروک های ریز در صورت وناحیه دکلته
برای افتادگی های نواحی داخلی دست ، بازو و پا استفاده می شود.
سلول درمانی در تمامی نواحی موجب کشیدگی ، کوچک شدن روزنه ها ، رفع چروک های ریز و کاهش لکه ها می شود.
جوان کردن مو از تاثیرات دیگر آن است.با جوان کردن پوست مو موجب رشد سالم تر مو می شود

به دلیل استفاده از خون خود فرد عوارض جانبی نداشته و روش درمانی رضایت بخشی است.

باقى درمان ها