([[order.count ? order.count : "0"]])
به سبد اضافه شده است

پوششهای زیرکونیوم 1 Unit

از [[ convertCurrency("350") ]]

  • نفر
 
برای مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید

پوششهای زیرکونیوم سازگار با محیط زیستی در بر طرف شدن ناقصیهای دندان و اصلاح زیبایی استفاده می شود.

اندازه دهان فرد بااستفاده از سنجنده لیزری اندازه گرفته شده وطرح ایجاد شده در محیط سه بعدی ، با استفاده از دستگاه فرز کد – کم بلوک های آماده زیرکونیوم را مناسب با دندان ها برش داده وشکل می دهد. این رابط های کرونی با ویژگی های زیبایی فوق العاده در دهان بیمار چسبانده می شوند. مهمترین امتیاز زیرکونیوم جایگزین کردن ماده پایه ای خاکستری رنگ با ماده پایه ای سفید رنگ می باشد.به این ترتیب زیرکونیوم با عبور نور ضمن ایجاد ظاهری طبیعی مانع دیده شدن رنگ خاکستری در دهان می شود.

در همه نقصهای دندان و دندان های پشتیبان در دهان

درپوسیدگی دندانهای پیشین و ایجاد ظاهر زشت

فاصله ای که بین دندانها ایجاد شده است

زمان تمدید پروتزهای قدیمی

در تمام دهان هنگامی که دندان های سالم پشتیبان وجود دارد

باقى درمان ها